Transparant
NedCollect incasseert zowel vorderingen op bedrijven alsmede op particulieren. Via dossier online, kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week, de status van uw vordering bekijken. Zodra we uw vordering ontvangen, dit kan per e-mail, per post of door middel van digitale aanlevering, garandeert NedCollect dat binnen 24 uur na ontvangst de debiteur is aangeschreven.


No cure, no pay


Kostenreductie
Uitgaande van onze eigen kracht trachten wij de volledige vordering met alle buitengerechtelijke kosten voor u te incasseren. Dit betekent dat het incassotraject via NedCollect minimale kosten voor u met zich meebrengt. Mocht het ons namelijk niet lukken om in de minnelijke fase de debiteur tot betalen te bewegen, dan brengen wij bij u geen incassoprovisie in rekening.

Wij adviseren u voorafgaand aan juridische maatregelen of een gunstige kosten/baten verhouding de gerechtelijke actie legitimeert. Mocht u geen juridische procedure wensen te starten bent u ons wederom geen incassoprovisie verschuldigd.

     
     

Wij adviseren u graag vrijblijvend, dus maak vandaag nog een afspraak.